Forbehold


Tilbud og priser er gældende, så længe de er offentliggjort på et website under domænet danland.dk. Der tages forbehold for udsolgte ferieenheder, trykfejl og ændringer, der er tilkommet efter at tilbud, priser og øvrige tekster er offentliggjort på internettet.


Danland A/S kan ikke stilles til ansvar for fejl og/eller tab opstået på grund af fejl, systemnedbrud eller lignende på et website under domænet danland.dk, eller på et website tilhørende en Danland samarbejdspartner.

Rettigheder og varemærke


Alt materiale, offentliggjort på ethvert website under domænet Danland.dk, herunder firmanavn, logo, slogans, billeder, tekster, kildekode m.v., er Danland A/S' ejendom og må ikke, uden skriftlig aftale, kopieres helt eller delvist, hverken direkte eller gennem tredjepart.