Vilkår og betingelser for DanCenter/Danland gavekort

Gavekortet

Et DanCenter/Danland gavekort udstedes udelukkende af det danske selskab DanCenter A/S med forretningsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø., Danmark. Gavekortet er et lukket forudbetalt kort på et selvvalgt beløb, der udgør et betalingsmiddel, som kan benyttes i forbindelse med fuld- eller delbetaling ved køb af ophold hos DanCenter A/S og Danland. Gavekortet kan med få undtagelser også bruges i forbindelse med tilkøb som f.eks. slutrengøring eller som betaling for forbrugsafhængige omkostninger. Hvis gavekortets beløb er mindre end bookingbeløbet, skal det resterende beløb betales med de betalingsmuligheder, DanCenter A/S tilbyder i bookingprocessen. Gavekortets værdi kan ikke ombyttes til kontanter. Værdien af gavekortet kan bruges helt eller delvist ved alle transaktioner. Et eventuelt overskydende beløb forbliver på gavekortet og kan anvendes senere, dog inden for gyldighedsperioden. Det samme gælder for beløb i forbindelse med refundering af betaling ved afbestilt ophold, betalt med et gavekort. Gavekortet kan ikke benyttes som betalingsmiddel for forlystelser, badeland eller andre lignende tilvalgsydelser udbudt af DanCenter/Danland. Endvidere er gavekortet personligt og kan ikke overdrages til tredjemand.

Køb af gavekortet

Gavekortet er designet til og tilgængeligt for individuelle kunder, som et fysisk kort, der sendes pr. e-mail. Køb af gavekort kan foretages online på www.dancenter.dk eller via telefon på +45 70 13 00 00. Ved bestilling af gavekortet fremsendes ordrebekræftelse pr. e-mail, straks efter bestillingen er modtaget. Gavekortet fremsendes, straks efter at DanCenter har registreret betalingen af gavekortet. Køb af gavekort online eller pr. telefon kan annulleres ved skriftlig meddelelse pr. brev til: DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø., Danmark eller pr. e-mail til: booking@dancenter.com inden for fjorten (14) dage fra købstidspunktet, under betingelse af at gavekortet ikke er blevet anvendt til betaling.

Pålydende værdi og afgifter m.v.

Et gavekorts købspris svarer til gavekortets pålydende værdi plus et eventuelt ekspeditionsgebyr og leveringsomkostninger, hvis det er relevant. De gældende afgifter vil blive beregnet og angivet inden afslutning af købsprocessen.

Gyldighed

Gavekortet vil være gyldigt i en periode på seksogtredive (36) måneder efter købstidspunktet. Hvis gavekortets indehaver ikke har brugt den samlede pålydende værdi ved udløbsdatoen, overgår dette beløb til DanCenter A/S. Endvidere er det ikke muligt at forlænge gyldighedsperioden eller overføre den pålydende værdi til et nyt gavekort med en længere gyldighedsperiode.

Forebyggelse af tab

Gavekortet skal til enhver tid opbevares på et sikkert sted og med samme forsigtighed, som hvis det drejede sig om kontanter. I tilfælde af tab eller tyveri kan gavekortet blokeres. Dette sker ved at rette skriftlig henvendelse til DanCenter A/S. Herefter overføres gavekortets pålydende værdi til et nyt gavekort, som vil blive sendt til indehaveren af gavekortet. I denne forbindelse afholder indehaveren af gavekortet selv ekspeditionsgebyr og leveringsomkostninger, der fratrækkes i gavekortets pålydende værdi. Endvidere forlænges gavekortets gyldighedsperiode ikke som følge heraf.

Gældende ret

Køb af et gavekort foregår i henhold til dansk lovgivning. I tilfælde af tvister vedrørende gavekortet er rette værneting Byretten i København.

Databeskyttelse

Gavekortet medfører registrering af personlige oplysninger, f.eks. navn og adresse på modtageren, samt køberens kreditoplysninger. DanCenter A/S påtager sig at sikre, at al behandling og opbevaring af disse personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med persondataloven.